Registration via SAML

Name
scireum
Own SAML provider